POWRÓT

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

Cinema 3D S. A. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.cinema3d.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.


2. Zbieranie i wykorzystanie informacji

Cinema 3D S. A. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Cinema 3D S. A. nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.


3. Anonimowość

Cinema 3D S.A. informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Cinema 3D S.A. i bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Cinema 3D S.A. standardów bezpieczeństwa.
Cinema 3D S.A. zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Cinema 3D S.A z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.
Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz.U. 02.101.926 z póź. zm./ Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.


4. Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Cinema 3D S. A. może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.


5. Newsletter

Aby otrzymać informacje o nowościach, zapowiedziach i promocjach organizowanych w kinach Cinema 3D, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Cinema 3D S. A. tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.


6. Zmiany w zasadach zachowania poufności

Cinema 3D. S. A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.


7. Prawa autorskie

Serwis internetowy został zaprojektowany i wykonany przez Agencję Interaktywną KKVlab. Projekt graficzny i logotypy używane w serwisie są własnością Cinema 3D S. A. i nie mogą być kopiowane, powielane i wykorzystywane zarówno w częściach jak i w całości bez zgody właściciela. Zdjęcia i treści dotyczące tytułów filmowych wykorzystywane w serwisie są własnością producentów i dystrybutorów filmowych i mogą być rozpowszechniane tylko w związku z reklamą filmów których dotyczą. Wszystkie prawa zastrzeżone.